Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Home > Artworks > 3848A

3848A

Image of the true and religious nun

Image of the true and religious nun

3848A
Artist
Workshop of Carel Collaert (1598-1654)
Title
Image of the true and religious nun
Date
17th century
Medium
Engraving published by the artist.
Photo Source
Diels & Leesberg & Balis 2006, cat. 1142.
Note
Dutch texts on the upper margin: FIGVRE VAN EEN WARACHTIGHE ENDE RELIGIEVSE NONNE; on the left margin: Beter is gehoorsaemheit dan offerande; on the right margin: In v lieden verduldicheit suldi v sielen besitten; in the top rectangle: Een vlytighe stryderesse […] alle haer conuersatie; in the bottom rectangle: Een nonne moet […] Dit seght Hugo &c. Dutch texts in the various banderoles: Met liefde ben ick doorwont / LIEFDE / Sluyt v oogen dat sy gheen quaet en sien / Stopt v ooren dat sy gheen bloet en hooren / Nagel van gehoorsaemheit. Nagel van ver: duldicheit / En bra[n]dende lampen in v lieden handen / Ick heb voor mynen[n] mont een slot gestelt. Worm van conscientie / De gordel des reynicheits / Dat v lieden lende: nen omgort syn / Met Xro ben ick aent Cruce genagelt, daeromme is / my de werelt gecruyst, ende ick de werelt / Nagel van volstandicheyt / Die volstandich blyuen sal tot den eynde, dese sal behouden wesen / De victorie die de werelt verwi[n]t is ons geloof / In stilte in hope sal v liede[n] stercte wesen / De wortel des cruys is oodmoedicheit / GELOOF / HOEP / Soo wie hem selue[n] veroodmoedicht als een kleyn kindeke[n], dese is de meest int ryck der hemelen
Item
3848A
Correspondences
Archive: 3848A/3848B
Archive: 3848A/3848B